MEGAQUIZZ
GUP 1 SE/KO

Samtliga glosor från GUP 10 till GUP 1

från svenska till koreanska för att klara rött bälte med 3 svarta streck

#1. Knivhand

#2. Dubbel berg blockering

#3. Tredje delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar eld.

#4. Inåtgående blockering med nederdelen av handflatan

#5. Sju (7)

#6. Rakt slag åt sidan

#7. Kort skrik

#8. Hög, gående framåtställning (båda benen sträckta)

#9. Undersidan (lillfingersidan) av den knutna handen

#10. Fem (5)

#11. Dubbelt (slag)

#12. Låg blockering

#13. Vänster

#14. Femte

#15. Fjärde delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar åska.

#16. Arm

#17. En arm gör arae makki och den andra armen gör en santeul makki

#18. Rund, cirkel

#19. Kross

#20. Inåt, insida

#21. Bakåtställning. Vikten fördelad med ca 70 % på bakre benet och 30 % på främre.

#22. Knivhandsblockering åt sidan

#23. Nio (9)

#24. Vändning 180°

#25. Omvänd

#26. Hög (från nyckelbenen och upp till hjässan)

#27. Fyra (4)

#28. Vänstra handen (öppen) döljer den högra handen (knuten)

#29. Omvänd, snurrande rundspark som träffar med häl och/eller undersida fot

#30. Fjärde

#31. Kombinerad teknik med blockering och slag

#32. Instruktör, 4 + Dan

#33. Armbågssving i egen handflata

#34. Sjätte

#35. Back-fist åt sidan. Träff med ovansida hand.

#36. Avsluta och ställ dig i jumbi

#37. Redo

#38. Börja, starta

#39. Båda fötterna och knäna tätt tillsammans

#40. Slag i de tre olika höjderna

#41. Utåt-/nedåtgående ”yx-spark”

#42. Hårt slag med bakre hand

#43. Snabbt och snärtigt slag med främre hand

#44. Saxspark

#45. Hoppande

#46. Djup, lång framåtställning (främre benet böjt och bakre benet sträckt)

#47. Saxblockering. En arm anpalmok momtong bakkat makki, en arm arae makki.

#48. Låg (under bältet)

#49. Tävlande med röd väst. På domarens vänstra sida.

#50. Snurrande dollyo chagi (Tornado)

#51. Hög knivhandsblockering samtidigt som andra handen (knivhand) hugger mot halsen

#52. Motsatt (ex. V ben fram H hand slår)

#53. Första

#54. Tredje

#55. Krokspark, ”hook”

#56. Bakåtspark

#57. Utåt, utsida

#58. Tigerställning, ungefär som en väldigt kort dwikubi

#59. Som sonnal momtong makki fast med knutna händer

#60. Knästöt rakt upp

#61. Motsatt - slag med ex höger hand & vänster ben fram

#62. Ridande ställning

#63. Rundgående armbågssving

#64. Som sonnal arae makki fast med knutna händer

#65. Svenska Taekwondo Unionen

#66. Första delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar himmel.

#67. Används vid sidoförflyttning - med korsade ben, bakre benet korsar framför

#68. Främre fot

#69. Bakre fot

#70. Grundtekniker (poom) organiserade (sae) i förutbestämda mönster

#71. Låg, ”dubbel” knivhandsblockering

#72. Knästöt. Utförs som momtong dollyo chagi.

#73. Enhands utåtgående knivhandsblockering

#74. Puttspark

#75. Instruktör, 1-3 Dan

#76. Fotteknik / Allt man kan göra med foten

#77. Nedåtgående spark/ ”yx-spark”

#78. Bakre benet korsar bakom det främre, båda knäna böjda

#79. Andra

#80. Slag i huvudhöjd med den knutna handens ovansida

#81. Inåtgående blockering med nederdelen av handflatan, andra armen stödjer den blockerande armen

#82. Enstegssparring (utförs med en motpart som attackerar dig där du ska blockera och avsluta utan träff för att visa att du har kontroll och balans)

#83. Träningslokal

#84. Andra delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar sjö.

#85. Armbåge

#86. Nedåtgående slag med undersidan av den knutna handen

#87. Upprätt hand (tummen upp)

#88. Hoppande bakåtspark

#89. Neråt

#90. Två (2)

#91. Knuten hand

#92. Sida, åt sidan

#93. Rundspark i mittsektion

#94. Fot

#95. Tre (3)

#96. Nionde

#97. Stor evighet, universum

#98. Som knivhand (sonkkeut betyder fingertoppar)

#99. Mental, filosofisk väg/sätt

#100. Färdigställning vid sparring/kamp

#101. Enhands knivblockering med vriden höft

#102. Framåtspark

#103. Kryssblockering

#104. Uppercut

#105. Samma - slag med ex höger hand & höger ben fram

#106. Hoppande rundspark

#107. Del av

#108. Mittsektion, inåtgående blockering med utsidan av underarmen

#109. Fotbyte

#110. Svingslag

#111. Stickslag med fingertopparna, tumsidan upp

#112. Fram, framåt, främre

#113. Tio (10)

#114. Åtta (8)

#115. Hoppande framåtspark

#116. Ett (1)

#117. Dräkt

#118. Sidospark

#119. Hoppande sidospark

#120. En hand griper motståndaren och den andra gör en uppercut (allt sker sakta - ca 8 sekunder)

#121. Haka

#122. Båda fötterna

#123. Tävlande med blå väst. På domarens högra sida.

#124. Sjunde

#125. Hals

#126. Mittsektion, utåtgående blockering med utsidan av underarmen

#127. Inåtgående knivhandsslag

#128. Sjunde delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar berg.

#129. Dubbel arae makki

#130. Bakåt, bakre

#131. Handteknik / Allt man kan göra med handen

#132. Teknik mot egen handflata

#133. World Taekwondo Europe

#134. Givakt

#135. TKD:s huvudkontor, Seoul, Sydkorea

#136. Dubbel momtong bakkat makki

#137. Dubbel knivhandsblockering

#138. Mellan (från bältet upp till nyckelbenen)

#139. Ben

#140. Höger

#141. Hög blockering

#142. World Taekwondo (den stil och organisation vi tillhör)

#143. Dubbla raka slag

#144. Femte delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar vind.

#145. Inåt-/nedåtgående ”yx-spark”

#146. Sex (6)

#147. Stickslag med fingertopparna

#148. Färdigställning vid grundtekniker/mönster

#149. Åttonde och sista delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar jorden.

#150. Sparring/kamp

#151. Självförsvar

#152. Lediga (slappna av)

#153. Buga

#154. Bälte

#155. Svenska Taekwondo Förbundet

#156. Enhands knivblockering åt sidan

#157. Axelbredd ställning, båda fötterna rakt fram

#158. Åttonde

#159. Sjätte delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar vatten.

#160. Samma (ex. V ben fram V hand slår)

#161. Hälsningsfras

finish

Results

Grattis!

WOW! Du har klarat minst 70% av frågorna från GUP 10 till GUP 1! SUPER!

Hoppsan!

Du klarade inte 70% av frågorna från GUP 10 till GUP 1. Öva mera och visa att du klarar dem allihopa 🙂