MEGAQUIZZ
GUP 1 SE/KO

Samtliga glosor från GUP 10 till GUP 1

från svenska till koreanska för att klara rött bälte med 3 svarta streck

#1. World Taekwondo (den stil och organisation vi tillhör)

#2. Redo

#3. Används vid sidoförflyttning - med korsade ben, bakre benet korsar framför

#4. Djup, lång framåtställning (främre benet böjt och bakre benet sträckt)

#5. Fram, framåt, främre

#6. Arm

#7. Instruktör, 4 + Dan

#8. Hoppande framåtspark

#9. Slag i huvudhöjd med den knutna handens ovansida

#10. Två (2)

#11. Sida, åt sidan

#12. Som knivhand (sonkkeut betyder fingertoppar)

#13. Som sonnal momtong makki fast med knutna händer

#14. Båda fötterna

#15. Bakåtställning. Vikten fördelad med ca 70 % på bakre benet och 30 % på främre.

#16. Framåtspark

#17. Mittsektion, utåtgående blockering med utsidan av underarmen

#18. Kross

#19. Hals

#20. Tio (10)

#21. Tävlande med röd väst. På domarens vänstra sida.

#22. Andra delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar sjö.

#23. Stor evighet, universum

#24. Del av

#25. Mittsektion, inåtgående blockering med utsidan av underarmen

#26. Fyra (4)

#27. Haka

#28. Sjätte

#29. Vänster

#30. Grundtekniker (poom) organiserade (sae) i förutbestämda mönster

#31. Rundgående armbågssving

#32. Enstegssparring (utförs med en motpart som attackerar dig där du ska blockera och avsluta utan träff för att visa att du har kontroll och balans)

#33. Dubbel momtong bakkat makki

#34. Saxblockering. En arm anpalmok momtong bakkat makki, en arm arae makki.

#35. Tigerställning, ungefär som en väldigt kort dwikubi

#36. Handteknik / Allt man kan göra med handen

#37. World Taekwondo Europe

#38. Fotteknik / Allt man kan göra med foten

#39. Färdigställning vid grundtekniker/mönster

#40. Dräkt

#41. Enhands utåtgående knivhandsblockering

#42. Samma (ex. V ben fram V hand slår)

#43. En hand griper motståndaren och den andra gör en uppercut (allt sker sakta - ca 8 sekunder)

#44. Avsluta och ställ dig i jumbi

#45. Båda fötterna och knäna tätt tillsammans

#46. Sparring/kamp

#47. TKD:s huvudkontor, Seoul, Sydkorea

#48. Vändning 180°

#49. Hoppande sidospark

#50. Inåt-/nedåtgående ”yx-spark”

#51. Kryssblockering

#52. Självförsvar

#53. Nedåtgående spark/ ”yx-spark”

#54. Rundspark i mittsektion

#55. Första delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar himmel.

#56. Sjunde

#57. Färdigställning vid sparring/kamp

#58. Hälsningsfras

#59. Upprätt hand (tummen upp)

#60. Dubbel berg blockering

#61. Instruktör, 1-3 Dan

#62. Bakåtspark

#63. Första

#64. Fem (5)

#65. Knästöt. Utförs som momtong dollyo chagi.

#66. Samma - slag med ex höger hand & höger ben fram

#67. Dubbel arae makki

#68. Åttonde

#69. Mental, filosofisk väg/sätt

#70. Sju (7)

#71. Fot

#72. Låg, ”dubbel” knivhandsblockering

#73. Bakre benet korsar bakom det främre, båda knäna böjda

#74. Utåt-/nedåtgående ”yx-spark”

#75. Armbåge

#76. Tre (3)

#77. Svenska Taekwondo Förbundet

#78. Svingslag

#79. Utåt, utsida

#80. Armbågssving i egen handflata

#81. Tredje delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar eld.

#82. Omvänd

#83. Träningslokal

#84. Tävlande med blå väst. På domarens högra sida.

#85. Hög, gående framåtställning (båda benen sträckta)

#86. Tredje

#87. Sex (6)

#88. Dubbelt (slag)

#89. Enhands knivblockering med vriden höft

#90. Teknik mot egen handflata

#91. Hårt slag med bakre hand

#92. Knivhandsblockering åt sidan

#93. Inåtgående blockering med nederdelen av handflatan, andra armen stödjer den blockerande armen

#94. Omvänd, snurrande rundspark som träffar med häl och/eller undersida fot

#95. Rakt slag åt sidan

#96. Åtta (8)

#97. Knivhand

#98. Bakåt, bakre

#99. Sjunde delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar berg.

#100. Ett (1)

#101. Dubbla raka slag

#102. Hoppande bakåtspark

#103. Höger

#104. Kombinerad teknik med blockering och slag

#105. Stickslag med fingertopparna

#106. Låg blockering

#107. Undersidan (lillfingersidan) av den knutna handen

#108. Ben

#109. Nionde

#110. Motsatt (ex. V ben fram H hand slår)

#111. Låg (under bältet)

#112. Stickslag med fingertopparna, tumsidan upp

#113. Femte

#114. Snabbt och snärtigt slag med främre hand

#115. Hög (från nyckelbenen och upp till hjässan)

#116. Fotbyte

#117. Bälte

#118. Knästöt rakt upp

#119. Motsatt - slag med ex höger hand & vänster ben fram

#120. Inåt, insida

#121. Hoppande rundspark

#122. Svenska Taekwondo Unionen

#123. Inåtgående knivhandsslag

#124. Nedåtgående slag med undersidan av den knutna handen

#125. Snurrande dollyo chagi (Tornado)

#126. Rund, cirkel

#127. Bakre fot

#128. Börja, starta

#129. Slag i de tre olika höjderna

#130. Nio (9)

#131. Neråt

#132. Kort skrik

#133. Hög knivhandsblockering samtidigt som andra handen (knivhand) hugger mot halsen

#134. Givakt

#135. Puttspark

#136. Dubbel knivhandsblockering

#137. Andra

#138. Sjätte delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar vatten.

#139. En arm gör arae makki och den andra armen gör en santeul makki

#140. Ridande ställning

#141. Hög blockering

#142. Enhands knivblockering åt sidan

#143. Inåtgående blockering med nederdelen av handflatan

#144. Fjärde delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar åska.

#145. Krokspark, ”hook”

#146. Fjärde

#147. Femte delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar vind.

#148. Knuten hand

#149. Som sonnal arae makki fast med knutna händer

#150. Back-fist åt sidan. Träff med ovansida hand.

#151. Åttonde och sista delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar jorden.

#152. Lediga (slappna av)

#153. Sidospark

#154. Saxspark

#155. Mellan (från bältet upp till nyckelbenen)

#156. Främre fot

#157. Axelbredd ställning, båda fötterna rakt fram

#158. Buga

#159. Uppercut

#160. Hoppande

#161. Vänstra handen (öppen) döljer den högra handen (knuten)

Finish

Results

Grattis!

WOW! Du har klarat minst 70% av frågorna från GUP 10 till GUP 1! SUPER!

Hoppsan!

Du klarade inte 70% av frågorna från GUP 10 till GUP 1. Öva mera och visa att du klarar dem allihopa 🙂