MEGAQUIZZ
GUP 1 SE/KO

Samtliga glosor från GUP 10 till GUP 1

från svenska till koreanska för att klara rött bälte med 3 svarta streck

#1. Back-fist åt sidan. Träff med ovansida hand.

#2. Svenska Taekwondo Unionen

#3. Fotbyte

#4. Främre fot

#5. Hög knivhandsblockering samtidigt som andra handen (knivhand) hugger mot halsen

#6. Hög blockering

#7. Som sonnal arae makki fast med knutna händer

#8. Motsatt - slag med ex höger hand & vänster ben fram

#9. World Taekwondo Europe

#10. Kombinerad teknik med blockering och slag

#11. Hoppande sidospark

#12. Redo

#13. Tävlande med röd väst. På domarens vänstra sida.

#14. Slag i de tre olika höjderna

#15. Tredje

#16. Fyra (4)

#17. En hand griper motståndaren och den andra gör en uppercut (allt sker sakta - ca 8 sekunder)

#18. Saxblockering. En arm anpalmok momtong bakkat makki, en arm arae makki.

#19. Mittsektion, utåtgående blockering med utsidan av underarmen

#20. Bakre benet korsar bakom det främre, båda knäna böjda

#21. Fem (5)

#22. Fjärde

#23. Utåt-/nedåtgående ”yx-spark”

#24. Tio (10)

#25. Kross

#26. Låg blockering

#27. Uppercut

#28. Sjätte delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar vatten.

#29. Båda fötterna och knäna tätt tillsammans

#30. Åttonde

#31. Grundtekniker (poom) organiserade (sae) i förutbestämda mönster

#32. Enstegssparring (utförs med en motpart som attackerar dig där du ska blockera och avsluta utan träff för att visa att du har kontroll och balans)

#33. Rund, cirkel

#34. Hårt slag med bakre hand

#35. Knästöt. Utförs som momtong dollyo chagi.

#36. Hög, gående framåtställning (båda benen sträckta)

#37. Färdigställning vid sparring/kamp

#38. Ben

#39. World Taekwondo (den stil och organisation vi tillhör)

#40. Tredje delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar eld.

#41. Hoppande

#42. Fjärde delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar åska.

#43. Dubbelt (slag)

#44. Tävlande med blå väst. På domarens högra sida.

#45. Dubbel berg blockering

#46. Lediga (slappna av)

#47. Två (2)

#48. Enhands knivblockering åt sidan

#49. Kryssblockering

#50. Låg, ”dubbel” knivhandsblockering

#51. Omvänd

#52. Samma - slag med ex höger hand & höger ben fram

#53. Sjunde

#54. Bakåt, bakre

#55. Teknik mot egen handflata

#56. Rundspark i mittsektion

#57. Första delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar himmel.

#58. Inåtgående blockering med nederdelen av handflatan

#59. Fot

#60. Hoppande bakåtspark

#61. Svingslag

#62. Sju (7)

#63. Nio (9)

#64. Nedåtgående slag med undersidan av den knutna handen

#65. Sjunde delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar berg.

#66. Träningslokal

#67. Dubbel arae makki

#68. Sex (6)

#69. Djup, lång framåtställning (främre benet böjt och bakre benet sträckt)

#70. Dubbel momtong bakkat makki

#71. Andra delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar sjö.

#72. Vänstra handen (öppen) döljer den högra handen (knuten)

#73. Svenska Taekwondo Förbundet

#74. Upprätt hand (tummen upp)

#75. Bakåtspark

#76. Kort skrik

#77. Höger

#78. Åttonde och sista delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar jorden.

#79. Nedåtgående spark/ ”yx-spark”

#80. Tigerställning, ungefär som en väldigt kort dwikubi

#81. Snurrande dollyo chagi (Tornado)

#82. Inåtgående knivhandsslag

#83. Rundgående armbågssving

#84. Dubbel knivhandsblockering

#85. Givakt

#86. Åtta (8)

#87. Krokspark, ”hook”

#88. Framåtspark

#89. Knästöt rakt upp

#90. Del av

#91. Börja, starta

#92. Inåt-/nedåtgående ”yx-spark”

#93. Enhands utåtgående knivhandsblockering

#94. Armbågssving i egen handflata

#95. Samma (ex. V ben fram V hand slår)

#96. Ett (1)

#97. En arm gör arae makki och den andra armen gör en santeul makki

#98. Instruktör, 1-3 Dan

#99. Ridande ställning

#100. Slag i huvudhöjd med den knutna handens ovansida

#101. Hög (från nyckelbenen och upp till hjässan)

#102. Stickslag med fingertopparna

#103. Hals

#104. Dubbla raka slag

#105. Vänster

#106. Stickslag med fingertopparna, tumsidan upp

#107. Handteknik / Allt man kan göra med handen

#108. Avsluta och ställ dig i jumbi

#109. Inåt, insida

#110. Puttspark

#111. Instruktör, 4 + Dan

#112. Mental, filosofisk väg/sätt

#113. Bakre fot

#114. Sjätte

#115. Rakt slag åt sidan

#116. Saxspark

#117. Första

#118. Arm

#119. Fram, framåt, främre

#120. Bakåtställning. Vikten fördelad med ca 70 % på bakre benet och 30 % på främre.

#121. Haka

#122. Knuten hand

#123. Låg (under bältet)

#124. Mittsektion, inåtgående blockering med utsidan av underarmen

#125. Som sonnal momtong makki fast med knutna händer

#126. Omvänd, snurrande rundspark som träffar med häl och/eller undersida fot

#127. Fotteknik / Allt man kan göra med foten

#128. Bälte

#129. Undersidan (lillfingersidan) av den knutna handen

#130. Dräkt

#131. TKD:s huvudkontor, Seoul, Sydkorea

#132. Knivhand

#133. Snabbt och snärtigt slag med främre hand

#134. Som knivhand (sonkkeut betyder fingertoppar)

#135. Tre (3)

#136. Färdigställning vid grundtekniker/mönster

#137. Hoppande rundspark

#138. Femte

#139. Självförsvar

#140. Motsatt (ex. V ben fram H hand slår)

#141. Inåtgående blockering med nederdelen av handflatan, andra armen stödjer den blockerande armen

#142. Sida, åt sidan

#143. Neråt

#144. Utåt, utsida

#145. Axelbredd ställning, båda fötterna rakt fram

#146. Används vid sidoförflyttning - med korsade ben, bakre benet korsar framför

#147. Vändning 180°

#148. Andra

#149. Knivhandsblockering åt sidan

#150. Armbåge

#151. Femte delen/steget av den stora evigheten. Symboliserar vind.

#152. Mellan (från bältet upp till nyckelbenen)

#153. Båda fötterna

#154. Hoppande framåtspark

#155. Hälsningsfras

#156. Enhands knivblockering med vriden höft

#157. Buga

#158. Stor evighet, universum

#159. Sparring/kamp

#160. Sidospark

#161. Nionde

finish

Results

Grattis!

WOW! Du har klarat minst 70% av frågorna från GUP 10 till GUP 1! SUPER!

Hoppsan!

Du klarade inte 70% av frågorna från GUP 10 till GUP 1. Öva mera och visa att du klarar dem allihopa 🙂