GRADERINGSPROV
TILL SAMTLIGA GUP GRADER

Här hittar du samtliga graderingsprov för respektive GUP grad.

Proven visar slumpmässiga glosor från båda språken.

För att få godkänt krävs 70% rätt. Se till att inte stressa! Lycka till!

GUP 10 (10 frågor)

GUP 9 (20 frågor)

GUP 8 (30 frågor)

GUP 7 (30 frågor)

GUP 6 (40 frågor)

GUP 5 (40 frågor)

GUP 4 (50 frågor)

GUP 3 (50 frågor)

GUP 2 (70 frågor)

GUP 1 (100 frågor)

Observera att frågorna varierar varje gång. Glöm inte studier på respektive grad för att vara säker på alla glosor!